บทเพลงตัวการันต์

                                                                                                   คำร้อง :  กัลยกร  มั่นถาวรวงศ์   
                                                                                                   ทำนอง  :  เพลงรำวง  

 

  (สร้อย)                 ตัวการันต์นี่เอ๋ย                           อย่าละเลยจำไว้ให้ดี
                  อักษรตัวที่มี  (ซ้ำ)                                   ทัณฑฆาตบ่งชี้ไม่ออกเสียงคำ 

                        ตัวการันต์ที่ใช้                                    ไม่ใช่ของไทยหนูๆ จงจำ 
                 เพื่อประโยชน์รักษารูปคำ (ซ้ำ)                 ที่ไทยนำมาจากบาลี 

                        สันสกฤต  ยุโรป  ก็ใช้                         ภาษาไทยเห็นแล้วจงจำ
                 กรณีย์  สุรีย์  สัมพันธ์  (ซ้ำ)                      พาณิชย์  สร้างสรรค์  อาถรรพณ์  เปรมปรีดิ์ 

                        การ์ตูน  ไวตามิลค์  ฟิล์ม  ชอล์ก  สตอกโฮมส์  เอเธนส์  สิงคโปร์ 
               ลักเซมเบิร์ก   กัวลาลัมเปอร์  (ซ้ำ)   แคนเบอร์ร่า  เบอร์ลิน   วอร์ซอ 

(สร้อย)